اخبار و انتصابات

بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی در پی جنایت تروریستی اهواز
بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی در پی جنایت تروریستی اهواز

بسم الله الرحمن الرحیم

جنایت تروریستی 31 شهریور ماه 1397 در شهر مقاوم و زخمی از جنگ تحمیلی اهواز که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هم وطنان عزیز...

مسئول حوزه دانشگاهی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی تعیین شد
مسئول حوزه دانشگاهی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی تعیین شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر محسن رهامی، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، دکتر جلیل صحرایی به عنوان مسئول حوزه دانشگاهی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی تعیین گردید، جهت مشاهده تصویر حکم به لینک مربوطه مراجعه نمایید. ...
جمع آوری کمک های نقدی جهت مستمندان توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی
جمع آوری کمک های نقدی جهت مستمندان توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی
به نام خدا و آنها که بخاطر ذات ( پاک ) پروردگارشان شکیبائی می کنند، و نماز را بر پا می دارند، و از آنچه به آنها روزی داده ایم، در پنهان و آشکار، انفاق می کنند، و با حسنات، سیئات را از میان می برند، پایان نیک سرای دیگر از آن...
آرشیو خبرها