انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی

شاخه ‏ای از انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه های کشور می ‏باشد که بر اساس اساسنامه و مرامنامه این انجمن که در سال ۱۳۶۵ تاسیس شده است، تشکیل گردیده و از تاریخ ۱۳۷۶/۸/۴ فعالیت های خود را آغاز نموده است.
هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه طی جلسه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ با صدور پروانه فعالیت این انجمن موافقت نموده است.

اهداف:
ترویج اخلاق اسلامی در دانشگاه بمنظور نیل به اسلامی شدن دانشگاه ها
پاسداری از آزادی بیان و اندیشه در دانشگاه  
تحقق عملی شعار دانشگاه در خدمت جامعه
تلاش در جهت حفظ حرمت و جایگاه دانشگاهیان به ویژه اعضای هیات علمی
 حفاظت از کیان علم و دانش در دانشگاه 
توسعه و شکوفایی فضای علمی و فرهنگی در دانشگاه

کمیته ها:
کمیته سیاسی و اجتماعی
کمیته علمی و فرهنگی
کمیته تشکیلات
کمیته پشتیبانی و خدمات

ارکان: 
مجمع عمومی
شورای مرکزی
دبیر