ارتباط با انجمن

آدرس پستی

کرمانشاه - طاق بستان - باغ ابریشم - دانشگاه رازی

کد پستی : 7346 496 671


پست الکترونیک

anjoman@razi.ac.ir


تلفکس