تماس با ما

آدرس پستی : کرمانشاه - طاق بستان - باغ ابریشم - دانشگاه رازی

کد پستی : ۷۳۴۶ ۴۹۶ ۶۷۱

پست الکترونیک : anjoman@razi.ac.ir

تلفکس : ...