51

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت استاد شجریان

 
 
 
 
پیام تسلیت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به مناسبت درگذشت استاد شجریان
 
 جامه سیاه اربعین بودیم که خبر آمد چله نشین اندوه کوچ مرغ‌سحر باید شد در این پاییز سرد جدایی.
 
نه قلم تاب نوشتن در سوگ خسرو آواز ایران زمین دارد و نه کلام را یارای لغزیدن است بر سینه بهت زده کاغذ. 
 
روح بلند استاد شجریان به پرواز در آمد تا آواز آزادمردان، میراث پرواز او  باشد برای ما ایرانیان، باشد که زاغکانی که صدایش را نمی خواستند بدانند که حنجره قلم هر ایرانی، آواز شجریان را همیشه در تاریخ خواهد سرود.
 
در پی این هجرت اندوهبار استاد آواز ایران زمین در روز اربعین حسینی، مراتب تأثر و همدردی خود را بدین وسیله اعلام می داریم و به ملت هنردوست و قدرشناس ایران زمین تسلیت عرض می کنیم. 
 
۱۷ مهر ماه ۹۹
اربعین حسینی
 
روابط عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها

شناسه : 925117