مسئول حوزه دانشگاهی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی تعیین شد - display-page

مسئول حوزه دانشگاهی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی تعیین شد

مسئول حوزه دانشگاهی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی تعیین شدبه گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر محسن رهامی، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، دکتر جلیل صحرایی به عنوان مسئول حوزه دانشگاهی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی تعیین گردید، جهت مشاهده تصویر حکم به لینک مربوطه مراجعه نمایید.
جهت دریافت لینک کلیک کنید.