شانزدهمین نشست دوسالانه مجمع عمومی و دومین کنگره سراسری انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شانزدهمین نشست دوسالانه مجمع عمومی و دومین کنگره سراسری انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها

شانزدهمین نشست دوسالانه مجمع عمومی و دومین کنگره سراسری انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها


شانزدهمین نشست دوسالانه مجمع عمومی و دومین کنگره سراسری انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها برگزار می شود
 
به گزارش روابط عمـومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها شانزدهمین نشست دوسالانه مجمع عمومی و دومین کنگره سراسری انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها،  پنج شنبه ۱۷ بهمن برگزار می شود. 
 
با توجه به سی و سومین سالگرد تاسیس انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و از آنجا که نشست سراسری مجمع عمومی هر دو سال یکبار برگزار شده است، شانزدهمین دوره این نشست که از دو سال پیش مطابق قانون جدید احزاب به صورت کنگره سراسری در قالب حزبی شکل می گیرد، در دو بخش عمومی و مجمع برگزار می شود. 
 
در  بخش عمومی که با حضور سخنرانان و میهمانان ویژه برگزار می شود،  به بررسی و تحلیل شرایط کشور در آستانه انتخابات مجلس پرداخته می شود و در بخش مجمع عمومی، ضمن ارائه گزارش های دو ساله حزب و برگزاری انتخابات شورای مرکزی، کارویژه هایی در قالب کمسیون های تخصصی پی گرفته خواهد شد. 
 
این کنگره در دانشگاه تهران، دانشکده علوم،  سالن شهید دهشور از ساعت ۹ الی ۱۶ برگزار خواهد شد که بخش عمومی آن ساعت ۱۱ پایان خواهد یافت. 
 
روابط عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها