جمع آوری کمک های نقدی جهت مستمندان توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی - display-page

جمع آوری کمک های نقدی جهت مستمندان توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی

جمع آوری کمک های نقدی جهت مستمندان توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی 

به نام خدا

و آنها که بخاطر ذات ( پاک ) پروردگارشان شکیبائی می کنند، و نماز را بر پا می دارند، و از آنچه به آنها روزی داده ایم، در پنهان و آشکار، انفاق می کنند،

و با حسنات، سیئات را از میان می برند، پایان نیک سرای دیگر از آن آنها است» (رعد/22).

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، بمناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با همیاری اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه مبلغ 35 میلیون ریال جمع آوری ودر اختیار نیازمندان قرار گرفت.

 

 

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

 

به نام خدا

و آنها که بخاطر ذات ( پاک ) پروردگارشان شکیبائی می کنند، و نماز را بر پا می دارند، و از آنچه به آنها روزی داده ایم، در پنهان و آشکار، انفاق می کنند،

و با حسنات، سیئات را از میان می برند، پایان نیک سرای دیگر از آن آنها است» (رعد/22).

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، بمناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با همیاری اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه مبلغ 35 میلیون ریال جمع آوری ودر اختیار نیازمندان قرار گرفت.

 

 

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ