ترجمه فارسی پیام تسلیت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به خانواده ها ، دوستان و همکاران داغدار مسافر ان ایرانی تبار پرواز PS752هواپیمایی بین المللی اوکراین - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترجمه فارسی پیام تسلیت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به خانواده ها ، دوستان و همکاران داغدار مسافر ان ایرانی تبار پرواز PS752هواپیمایی بین المللی اوکراین

ترجمه فارسی پیام تسلیت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به خانواده ها ، دوستان و همکاران داغدار مسافر ان ایرانی تبار پرواز PS752هواپیمایی بین المللی اوکراین


به نمایندگی از انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای ایران (IAAIU) عمیق ترین تسلیت ها برای درگذشت غم انگیز کلیه مسافران پرواز PS752هواپیمایی بین المللی اوکراین ، بویژه از دست دادن دانشجویان و همکاران ایرانی تبار سابق  ما را به شما تسلیت عرض می کنیم. 
داستانهای تکان دهنده از سخت کوشی  این عزیزان درزندگی کوتاهشان درکنار شادی آفرینی هریک در جوامعی که می زیستند به یادمان می آورد که چقدر خوشبخت بودیم که در برهه ای  از زمان آنها را درزندگیمان داشته ایم و یادآور ی می کندچه روزگار سختی درپیش خواهیم داشت تا بتوانیم خلاء نبودشان رادرقلبهایمان ودر قلوب آنها که می شناختنشان پر نمود.  این عزیزان  نه تنها به دلیل افتخار آفرینیشان در این کشور و درسراسرجهان ، بلکه برای تأثیرشگرفی که چه بصورت شخصی و چه بصورت حرفه ای در زندگی بسیاری داشته اند برای همیشه در یادها خواهند ماند.
اذعان داریم  که همراه داشتن دوستان همدردو مهربان در لحظات دشوار ،  مانند همراهی همکاران و دوستان کانادایی ما ، برای مواجهه با این واقعیت تلخ زندگی از ارزش زیادی برخوردار است ، از این رو ما هم درخواست می کنیم که پیشنهاد صمیمانه مان را برای همراهی با خوددرگذراندن این تجربه دردآور پذیراباشید. همه ما ، در  دانشگاههای سراسر ایران ، در غم شما شریکیم و در از دست دادن عزیزان شما و خودمان به سوک نشسته ایم  تا با دعاهایمان آنهارا به خانه ابدیشان مشایعت کنیم . روح بلندشان در آرامش ابدی باد
 
با صمیمانه ترین تسلیتها 
محمود صادقی، دبیرکل 
به نمایندگی از انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها