درباره انجمن

 
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی

شاخه ‏ای از انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه های کشور می ‏باشد که بر اساس اساسنامه و مرامنامه این انجمن که در سال 1365 تاسیس شده است، تشکیل گردیده و از تاریخ 1376/8/4 فعالیت های خود را آغاز نموده است
 
هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه طی جلسه شماره 22 مورخ 1394/12/16 با صدور پروانه فعالیت این انجمن موافقت نموده است

 


ترویج اخلاق اسلامی در دانشگاه بمنظور نیل به اسلامی شدن دانشگاه ها

پاسداری از آزادی بیان و اندیشه در دانشگاه
  

تحقق عملی شعار دانشگاه در خدمت جامعه

تلاش در جهت حفظ حرمت و جایگاه دانشگاهیان به ویژه اعضای هیات علمی
 

حفاظت از کیان علم و دانش در دانشگاه 

توسعه و شکوفایی فضای علمی و فرهنگی در دانشگاه
 
  •  
  •  
کمیته سیاسی و اجتماعی

کمیته علمی و فرهنگی

کمیته تشکیلات

کمیته پشتیبانی و خدمات
مجمع عمومی

شورای مرکزی

دبیر